Tùy chỉnh SEO metadata với All in one SEO pack filters

Đối với chức năng SEO trên WordPress thì có lẽ plugin All in one SEO pack được rất nhiều người biết đến với khả năng SEO cho những website làm bằng WordPress rất tốt. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh các thẻ meta title, meta keyword, meta description cho website nếu các bạn đã cài đặt plugin All in one SEO pack phiên bản free.

Mặc định bản free của plugin này không hỗ trợ tùy chỉnh SEO cho các trang category và các trang taxonomy. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng các filters được cung cấp bởi plugin này để tùy chỉnh, thêm đoạn code sau để chỉnh sửa lại meta title cho các trang category (thêm vào file functions.php)

Hàm custom_mt sẽ kiểm tra nếu đang ở trang category thì meta title sẽ là [tên category] + ” laptrinh.info articles & tutorials”, còn nếu là các trang khác thì sẽ trả về meta title mặc định được thiết lập bởi All in one SEO pack ($default_mt). Sau cùng ta sẽ add hàm đó vào filter aioseop_title.

Bạn có thể sử dụng thêm 2 filter aioseop_description và aioseop_keywords để tùy chỉnh meta description và meta keyword