Thiết lập canh lề, kích thước mặc định cho hình ảnh trong WordPress

Mặc định khi sử dụng WordPress, khi chèn ảnh vào bài viết, ảnh sẽ được canh lề trái và kích thước của ảnh mặc định sẽ nhỏ hơn so với kích thước gốc. Khi bạn thay đổi cấu hình trong lúc soạn thảo, WordPress sẽ nhớ và thiết lập lại ở các lần tiếp theo.

Tuy nhiên nếu bạn muốn WordPress tự thiết lập ngay từ ban đầu ảnh canh giữa và kích thước ảnh là kích thước lớn bạn có thể thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng

Đoạn code update_option( ‘image_default_align’, ‘center’ ); bạn có thể thay center bằng left hoặc right nếu muốn ảnh canh trái hoặc canh phải.

Đoạn code update_option( ‘image_default_size’, ‘large’ ); bạn có thể thay large bằng thumbnail hoặc medium nếu muốn ảnh chèn vào bài viết có kích thước thu nhỏ hay trung bình