Thanh toán credit card qua cổng Authorize.net bằng PHP

Thanh toán tiền 1 lần

Thanh toán subscription theo 1 khoảng thời gian định kỳ

Authorize.net PHP SDK bạn có thể tải về tại link sau Authorize.net PHP SDK