Tự động submit sitemap lên Google

Đoạn code PHP nhỏ sau đây giúp bạn có thể tự động submit sitemap XML lên Google mà không cần phải thực hiện bằng tay, nếu cần submit sitemap 5 phút/lần hoặc theo 1 thời gian quy định sẵn bạn có thể sử dụng chức năng cronjob trên Linux để tùy biến thêm

 

Tạo custom settings (cấu hình) trong backend của Magento 1

Đầu tiên bạn cần tạo file etc/config.xml để cấu hình cho extension mới của bạn, ở đây tôi lấy ví dụ là Laptrinhinfo_CustomConfig

Tiếp theo bạn định nghĩa các custom settings trong extension, ở đây các cấu hình cần lưu sẽ được hiển thị trong admin dưới dạng các input được nhập dữ liệu vào như textfield, textarea, select box, ….. Để làm điều này, bạn cần định nghĩa chúng dưới dạng XML trong file etc/system.xml

Để phần quản lý các custom settings này có thể được phân quyền cho các role của user, bạn cần tạo file etc/adminhtml.xml và tạo cấu trúc XML như bên dưới

Sau cùng để trả về kết quả cho kiểu dữ liệu dropdown và multiple_dropdown mà chúng ta đã định nghĩa ở phần sourcemodel, chúng ta cần tạo file Model/System/Config/Source/Dropdown/Values.php

 

Tạo shipping method (phương thức thanh toán) mới cho Magento 2

Mặc định, Magento 2 có sẵn một số shipping method như Free Shipping, Table Rates, Flat Rate. Nếu bạn muốn tạo 1 shipping method mới thì trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để thực hiện.

– Đầu tiên bạn cần tạo 1 extension mới, ở đây tôi lấy ví dụ là Laptrinhinfo_Customshipping. Tiếp theo bạn tạo file cấu hình cho extension của bạn

app/code/Laptrinhinfo/Customshipping/etc/config.xml

– Tiếp tục bạn cần tạo file model được định nghĩa trong config.xml. File model này sẽ tính toán cho phí shipping cho website.

app/code/Laptrinhinfo/Customshipping/Model/Carrier.php

– Sau cùng để tạo những custom settings (cấu hình) cho shipping method mới của bạn (như Ship to Applicable Countries, Ship to Specific Countries … ), bạn cần phải tạo file system.xml để làm điều đó

app/code/Laptrinhinfo/Customshipping/etc/adminhtml/system.xml

 

Lấy tweets từ Twitter sử dụng Python Selenium

Selenium là công cụ khá quen thuộc được sử dụng trong việc test các sản phẩm web hoặc có thể làm công cụ để tự động hóa các thao tác trên website. Selenium hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình (như Java, C#, Python, Ruby, PHP, Perl, Javascript) cũng như hỗ trợ rất nhiều trình duyệt web (như Firefox, Opera, Chrome, Microsoft Edge, Safari …)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng Python Selenium để lấy các dữ liệu tweet từ trang web Twitter. Quy trình hoạt động của nó sẽ như sau:

– Mở trình duyệt web (ở đây tôi sử dụng Firefox) để vào trang Twitter search advanced
– Điền vào các tiêu chí để tìm kiếm tweet như: từ ngày, đến ngày, hashtag, …. (Bạn có thể tham khảo form tìm kiếm của Twitter tại đây => https://twitter.com/search-advanced)
– Submit form tìm kiếm, sau đó scroll màn hình web cho đến khi không còn tweet nào được load tiếp nữa.
– Bóc tách HTML từ trang web Twitter và lưu danh sách các tweets vào file .txt hoặc .html

Đoạn code dưới đây sẽ thực hiện các bước trên, do trong code đã comment khá kỹ nên tôi sẽ không giải thích thêm nữa. 😀  . Một số library Python quan trọng được sử dụng trong code là:

Lxml để bóc tách HTML
Selenium để điều khiển web browser từ Python

Hướng dẫn tìm tài liệu trên Google Drive

Hướng dẫn các bạn chưa biết tìm tài liệu và ebook trong KHO của GOOGLE một phương pháp kiếm bất cứ cái gì.
———————–
Bước 1: Vào google.com
Bước 2: seach và ô tìm kiếm từ khóa: site:drive.google.com + [tên tài liệu muốn tìm].
Ví dụ:
site:drive.google.com tieng anh
site:drive.google.com facebook maketing
……………………………………………………..
Chúc các bạn thành công.

Cách đẩy lệnh bị pending trong blockchain

1. Mở ví trong blockchain.info ra
2. Click vào chi tiết giao dịch
3. Trên đường dẫn url của giao dịch thêm vào đoạn text sau: ?format=hex
4. Chọn url và thêm đoạn text ở trên vào, nó sẽ convert giao dịch qua dạng mã hex
5. Copy hết đoạn mã hext đó
6. Mở web này ra: https://blockchain.info/pushtx, Rồi dán hết đoạn mã hex đã copy trong bước 5
7. Chọn lệnh submit transaction
Mục đích của lệnh này là: do mình send đi phí ít quá nên các miner bỏ qua, không chịu xác nhận. Lần lần nó trôi vào quá khứ. Lệnh này giúp phát thông tin lên toàn mạng lưới bitcoin lần nữa, nhắc các miner confirm

How to Rank a Website Without Using Backlinks

Numerous articles have been written on SEO and its practices, including the ones on BHW SEO strategies. However, it’s imperative that one has to understand every small detail surrounding the SEO strategy for making their website rank good.

We’ve all heard the Google’s drumbeat saying, marketers around the world should stop focusing on building links. It’s pretty much accepted that you should avoid manipulative link building to rank higher in search results. This is because external link isn’t important in Google’s ranking algorithms and link building can be safely ignored.

Here are a few ways that could help you get a good ranking for your website in the search results:

Ways to rank without backlinks:

There are several ways to rank a website without the use of backlinks. Here are a few popular SEO strategies without involving backlinks:

 • Focus on zero competition words: Sometimes, you might find certain keywords that are too weak to be found on a search result. Use such keywords along with their exact matching domains for optimizing your articles. This will surely put your website on Google’s front page. However, it‘s rare to find such weak keywords that have zero competition in the world of SEO.
 • Use keywords with good search volume: When there is no weak keyword in your domain, the next best option is to look for a keyword that has a minimum of 500-1000 searches in a month. Once done, optimize for this keyword and see where your website ranks on Google’s search page. One thing to note is the focus shifts from competition to volume.
 • Come up with unbelievable content: There are a lot of websites on the internet with impeccable content and SEO friendly articles. However, these sites often don’t feature in the top of a Google search result. But, you also need to know that creating exemplary content is not something that can be done on a daily basis, especially when the goal is to rank the website without using backlinks.
 • Ancient domains bring in more traffic: Are ancient domains still a good thing, or just something of the past? The answer is yes! Ancient domains continue to gain traffic till this day. In case you come across an old domain and use it further as a niche website, there’s a possibility of ranking high because you get more visitors.
 • Make use of country codes in domains: If you have a country code in your domain, it will definitely help your site rank well in that targeted country. This methods works extremely well for reaching out to a targeted geographical location.

A step-by-step guide to SEO without backlinks:

All the above mentioned ways have been combined to form a strategy that would essentially allow a website, or any website for that matter, to rank well without the use of backlinks. If you’re new to SEO, these steps might help you work your way through ranking your website:

 • Search for a keyword that gets at least 1k search volume for a month. This particular keyword can be used in your article. This volume is low enough to keep things from getting too competitive, but also ensures that you get significant traffic on the website.
 • The next step is to pick a domain that you have already registered, or go for one that has been abandoned and registered for a long time period of at least a year. Here, the strategy is to simply make the website rank without using any backlinks.
 • Next, create at least 20 high-quality articles, each of at least 500 – 1000 words, focused on comparatively similar keywords. The main goal here is to create some exceptional content, without going overboard on any other fronts.

You would probably need to follow these “Page On-Level Factors”:

 • Always remember, the title tag is a webpage’s second most important content, next to a keyword.
 • H1 tags are mostly “second title tags” that send another relevancy signal to Google.
 • Keyword density is something that helps Google to determine the topic of a web page. But, don’t go overboard because it might affect your websites safety.
 • Each image on the web page sends the search engines, like Google, important relevancy signals through their file name, alt text, title, description, and caption

Once you are familiar with all these ways and methods, you can start working your way through your own SEO and make your page rank well without any backlinks. Now it’s time for you to try out all these methods and make your website a star in Google’s eyes!

Danh sách các awesome list hữu ích cho lập trình viên

Awesome list là tập hợp các danh sách chuyên về 1 ngôn ngữ lập trình hay 1 framework, CMS nào đó giúp cho developer có thể tham khảo các user guide, tutorial, resources … 1 cách dễ dàng mà không cần phải tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau

Dưới đây là danh sách các awesome list mà tôi đã chọn lọc và thấy hay (ưu tiên cho mảng web và ngôn ngữ PHP 😀 ). Danh sách này sẽ được thường xuyên cập nhật

*** (Updated) Đây là awesome list “ông nội” của các list bên dưới, không chỉ về lĩnh vực lập trình mà còn bao gồm cả về IT và computer nói chung => https://github.com/sindresorhus/awesome

1/ PHP (https://github.com/ziadoz/awesome-php)

– Framework

Laravel: https://github.com/chiraggude/awesome-laravel
Phalcon: https://github.com/sergeyklay/awesome-phalcon
CakePHP: https://github.com/FriendsOfCake/awesome-cakephp
Symfony: https://github.com/sitepoint/awesome-symfony
Yii: https://github.com/awesome-yii/list
Zend Framework:
Slim: https://github.com/xssc/awesome-slim
Lumen: https://github.com/unicodeveloper/awesome-lumen

– CMS

Magento: https://github.com/DavidLambauer/awesome-magento2
Wordpress: https://github.com/miziomon/awesome-wordpress
Drupal: https://github.com/mrsinguyen/awesome-drupal

2/ Javascript (https://github.com/sorrycc/awesome-javascript)

– Frontend (web)

Jquery: https://github.com/petk/awesome-jquery
ReactJS: https://github.com/enaqx/awesome-react
VueJS: https://github.com/vuejs/awesome-vue
AngularJS: https://github.com/AngularClass/awesome-angular

– Backend (web)

NodeJS: https://github.com/sindresorhus/awesome-nodejs
Meteor: https://github.com/Urigo/awesome-meteor

– Mobile

React Native: https://github.com/jondot/awesome-react-native
Ionic: https://github.com/candelibas/awesome-ionic2

3/ Python (https://github.com/vinta/awesome-python)

Django: https://github.com/rosarior/awesome-django
Flask: https://github.com/humiaozuzu/awesome-flask

4/ Ruby (https://github.com/markets/awesome-ruby)

Ruby On Rails: https://github.com/hothero/awesome-rails-gem

5/ Golang (https://github.com/avelino/awesome-go)

6/ API (https://github.com/abhishekbanthia/Public-APIs)

Firebase: https://github.com/afonsopacifer/awesome-firebase