Kết hợp WordPress và Laravel

WordPress là CMS nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, và Laravel là 1 PHP Framework đang đứng hàng top với nhiều developer đang sử dụng, cho nên hẳn là sự kết hợp giữa 2 trường phái này rất là thú vị ???? Làm sao để 1 website đang sử dụng WordPress có thể sử dụng được core của Laravel hoặc ngược lại sẽ được đề cập đến trong bài viết này. Chúng ta sẽ cùng xem WordPress và Laravel “song kiếm hợp bích” như thế nào nhé? ????

1/ WordPress Corcel

– Corcel sử dụng Eloquent model của Laravel để tương tác với WordPress database. Một số ví dụ đơn giản sau đây tôi nghĩ sẽ chắc cũng rất dễ hiểu

– Corcel hỗ trợ hầu hết các khái niệm trong WordPress như posts, post types, taxonomies, pages, categories và attachments. Corcel vẫn còn đang trong quá trình tiếp tục phát triển, bạn có thể tham khảo tại link Github của dự án này

https://github.com/jgrossi/corcel

2/ WordPressToLaravel

– WordPressToLaravel giúp bạn đồng bộ dữ liệu từ blog wordpress.com. Nó chạy như 1 cron job thông qua Laravel Scheduler, tự động download và import dữ liệu vào database dưới máy của bạn. Chi tiết về cách sử dụng bạn có thể tham khảo ở link bên dưới

https://github.com/jasonherndon/WordpressToLaravel

3/ WP Eloquent

– WP Eloquent là 1 package giúp bạn tương tác dễ dàng với WordPress database. Package này bao gồm như model như Posts, Comments, Post Meta và User Meta. Sau khi cài đặt bạn có thể sử dụng nó 1 cách dễ dàng

– WP Eloquent có thẻ làm việc tốt với Laravel DebugBar và không tạo thêm bất kỳ kết nối phụ nào đến database.

4/ laravel-wp-api

– laravel-wp-api có thể tích hợp trực tiếp với WordPress JSON REST API cho những self-hosted website. Cách sử dụng cũng rất đơn giản

hoặc tham khảo thêm toàn bộ tại trang Github của dự án https://github.com/Cyber-Duck/laravel-wp-api

Một số phương thức khác kết hợp WordPress và Laravel

WordPlate
Sử dụng WordPress với Lumen
Cấu hình Laravel API với WordPress backend
Sử dụng Laravel 4 + Eloquent với WordPress