Download / Upload file qua SFTP sử dụng Paramiko

Paramiko là 1 thư viện của Python giúp bạn có thể giao tiếp với server thông qua SSH 1 cách dễ dàng. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách download và upload file lên server thông qua giao thức SFTP.

Bạn có thể tham khảo thêm toàn bộ API Docs của Paramiko tại http://docs.paramiko.org/en/2.0/