Cấu hình trang liên hệ trong Magento 2

Magento 2 mặc định tạo sẵn trang Liên hệ (Contact Us) để khách hàng của store có thể để lại feedback (phản hồi) hay liên lạc với chủ store 1 cách dễ dàng. Mặc định phần Liên hệ được đặt dưới footer của store như hình bên dưới

contact-us-in-footer

Để thay đổi nội dung của form contact (form liên hệ) bạn cần truy cập vào Admin Dashboard và đến Stores > Configuration > Contacts

stores-configuration-contacts

Bạn sẽ thấy các thông số như hình bên dưới

contact-us-options

Enable Contact Us: Chọn Yes nếu bạn muốn bật trang Liên hệ và No nếu bạn muốn tắt nó
Send Emails To: Điền vào email mà bạn muốn nhận phản hồi từ form liên hệ
Email Sender: Tên người gửi email
Email Template: Chọn mẫu giao diện cho email. Bạn có thể quản lý/tạo mới email template tại Marketing > Email Templates

marketing-email-templates

Sau cùng bấm Save Config để lưu lại toàn bộ thiếp lập đã được chỉnh sửa.