Tạo standalone script để chạy Magento 1

Magento 1 có thể được tích hợp dễ dàng vào các đoạn script PHP thuần, hoặc được nhúng vào các hệ thống CMS khác (WordPress, …) hay PHP Framework.

Dưới đây là 1 đoạn code đơn giản để sử dụng Magento 1 trên file PHP script:

 

Tự động submit sitemap lên Google

Đoạn code PHP nhỏ sau đây giúp bạn có thể tự động submit sitemap XML lên Google mà không cần phải thực hiện bằng tay, nếu cần submit sitemap 5 phút/lần hoặc theo 1 thời gian quy định sẵn bạn có thể sử dụng chức năng cronjob trên Linux để tùy biến thêm

 

Thanh toán credit card qua cổng Authorize.net bằng PHP

Thanh toán tiền 1 lần

Thanh toán subscription theo 1 khoảng thời gian định kỳ

Authorize.net PHP SDK bạn có thể tải về tại link sau Authorize.net PHP SDK

Hàm mã hóa và giải mã đơn giản bằng PHP

Hàm mã hóa:

Hàm giải mã: