Cài đặt Pestle – công cụ hỗ trợ phát triển module cho Magento 2

Pestle là 1 ứng dụng dòng lệnh (command line) của tác giả Alan Storm giúp các lập trình viên có thể generate code (tự động sinh ra các đoạn code) cho Magento 2.

Cài đặt Pestle

Trang Github của Pestle bạn có thể tham khảo tại link https://github.com/astorm/pestle, đầu tiên bạn cần clone Pestle về

Sau khi đã pull source code của Pestle về bạn di chuyển vào thư mục của Pestle và tiến hành cập nhật composer

Tiếp theo bạn tải file pestle.phar bằng lệnh sau

Để hiển thị danh sách các lệnh command line của Pestle bạn sử dụng

Để hiểu rõ chi tiết hơn về 1 lệnh nào đó, ví dụ generate_module, bạn có thể dùng lệnh sau

Sử dụng Pestle trong dự án Magento 2

Bạn có thể thêm đoạn sau vào file composer.json của thư mục chứa Magento 2 sau đó tiến hành update lại composer