Cài đặt Percona toolkit – công cụ hỗ trợ đắc lực cho MySQL

Percona toolkit là tập hợp những công cụ, ứng dụng chạy trên dòng lệnh được phát triển bởi hãng Percona, giúp chúng ta có thể quản lý, phân tích, tối ưu những cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc MongoDB một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Trước tiên chúng ta cần add GPG key và add repo vào Linux

Tiếp theo chúng ta tiến hành update để Linux có thể nhận được repo mới của Percona

Sau cùng chúng ta tiến hành cài đặt Percona toolkit