Cài đặt Laravel

Yêu cầu về môi trường code (hoặc server)

– Trước khi cài đặt Laravel, bạn cần đảm bảo môi trường code (trên localhost) hoặc trên hosting/vps/server của bạn đã thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Phiên bản PHP từ 5.5.9 trở lên
+ Extension OpenSSL, PDO, Mbstring,Tokenizer của PHP đã được cài đặt và đang hoạt động

Cài đặt Laravel

– Laravel sử dụng Composer để quản lý các gói package phụ thuộc, do đó trước khi cài Laravel bạn hãy tiến hành cài Composer trước. Bạn có thể tìm hiểu cách tài về và cài đặt Composer tại trang chủ của nó

a) Cài đặt thông qua Laravel Installer

– Đầu tiên bạn download Laravel Installer thông qua Composer

– Hãy chắc rằng đường dẫn đến thư mục ~/.composer/vendor/bin (tương ứng trên mỗi hệ điều hành có thể khác nhau) đã nằm trong đường dẫn PATH để câu lệnh laravel có thể được thực thi. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể tạo ứng dụng web mới bằng Laravel thông qua câu lệnh sau (blog là tên ứng dụng web của bạn)

b) Cài đặt thông qua Composer Create-project

– Ngoài cách trên bạn có thể sử dụng dòng lệnh create-project của composer

Cấu hình Laravel

– Tất cả những file cấu hình của Laravel được lưu trong thư mục config trong ứng dụng web của bạn

a) Quyền truy cập vào các directory (đường dẫn)

– Sau khi cài đặt Laravel, bạn cần đảm bảo rằng các đường dẫn storagebootstrap/cache đã được cấp quyền cho phép ghi (write) trên môi trường code hoặc trên hosting/vps/server của bạn, nếu không thì Laravel sẽ không chạy được.

b) Mã key của ứng dụng (application key)

– Điều cần làm tiếp theo quan trọng không kém đó là bạn phải thiết lập 1 chuỗi key ngẫu nhiên cho ứng dụng web của bạn. Nếu bạn đã cài đặt Laravel thông qua Composer hoặc Laravel Installer, mã key này sẽ được set thông qua dòng lệnh

– Thông thường chuỗi key này sẽ dài 32 ký tự. Key này được lưu tại file .env (viết tắt của environment file). Nếu bạn chưa đổi tên file .env.example thành .env thì bạn nên làm ngay. Nếu mã key của ứng dụng không được thiết lập, thì sessions và những dữ liệu được mã hóa sẽ không được bảo mật tốt.

c) Những cấu hình khác

– Bạn có thể cấu hình các thông số khác tại file config/app.php. Một số tùy chọn như timezone (múi giờ), locale bạn có thể điều chỉnh lại cho phù hợp. Ngoài ra bạn có thể cấu hình một số thành phần của Laravel như:

+ Cache
+ Database
+ Session