Cài đặt Git

1/ Cài đặt Git trên Windows

– Đầu tiên bạn cần tải về file cài đặt Git cho Windows tại https://gitforwindows.org/

– Nhấp đúp vào file exe cài đặt và làm theo hướng dẫn để quá trình cài đặt được hoàn tất– Mở command line của Windows (cmd) hoặc GitBash (Git sẽ tự động cài đặt GitBash) và chạy đoạn lệnh sau để thiết lập ban đầu cho Git (bao gồm username và email)

*** Đối với ai đang sử TortoiseGit trên Windows thì có thể thiết lập username và email nhanh chóng thông qua giao diện GUI rất trực quan của TortoiseGit. Click phải chuột và chọn TortoiseGit > Settings– Chọn mục Git bên tay trái, sau đó điền vào Name & Email, sau đó bấm OK để hoàn thành thiết lập ban đầu cho Git2/ Cài đặt Git trên Linux


Đối với Linux phiên bản Debian/Ubuntu (apt-get)

Chạy dòng lệnh dưới đây

Sau khi hoàn tất cài đặt bạn có thể kiểm tra mình đã cài đặt thành công Git chưa bằng cách

Nếu kết quả trả về là tên version của Git nghĩa là bạn đã cài đặt thành công. Bước tiếp theo là bạn cấu hình username và email cho Git (tương tự như trên Windows)

Đối với Linux phiên bản Fedora/CentOS (dnf/yum)

Bạn chạy dòng lệnh sau

Hoặc

Sau đó bạn kiểm tra cài đặt hoàn tất chưa tương tự như trên Linux phiên bản Ubuntu, và kế đó thiết lập username và email tương tự như trên (xem lại phần cài đặt trên Windows hoặc Linux phiên bản Ubuntu)