Thanh toán credit card qua cổng Authorize.net bằng PHP

Thanh toán tiền 1 lần

Thanh toán subscription theo 1 khoảng thời gian định kỳ

Authorize.net PHP SDK bạn có thể tải về tại link sau Authorize.net PHP SDK

Hàm mã hóa và giải mã đơn giản bằng PHP

Hàm mã hóa:

Hàm giải mã:

 

Hiển thị trọng lượng của giỏ hàng trong Magento

Đoạn code nhỏ dưới đây giúp bạn lấy trọng lượng của giỏ hàng trong Magento

Thiết lập canh lề, kích thước mặc định cho hình ảnh trong WordPress

Mặc định khi sử dụng WordPress, khi chèn ảnh vào bài viết, ảnh sẽ được canh lề trái và kích thước của ảnh mặc định sẽ nhỏ hơn so với kích thước gốc. Khi bạn thay đổi cấu hình trong lúc soạn thảo, WordPress sẽ nhớ và thiết lập lại ở các lần tiếp theo.

Tuy nhiên nếu bạn muốn WordPress tự thiết lập ngay từ ban đầu ảnh canh giữa và kích thước ảnh là kích thước lớn bạn có thể thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng

Đoạn code update_option( ‘image_default_align’, ‘center’ ); bạn có thể thay center bằng left hoặc right nếu muốn ảnh canh trái hoặc canh phải.

Đoạn code update_option( ‘image_default_size’, ‘large’ ); bạn có thể thay large bằng thumbnail hoặc medium nếu muốn ảnh chèn vào bài viết có kích thước thu nhỏ hay trung bình

Tìm kiếm taxonomy dễ dàng trong admin với plugin Post Category Filter

Post Category Filter là 1 plugin WordPress giúp bạn lọc/tìm kiếm danh mục (category) hay nhóm phân loại (taxonomy) một cách dễ dàng – bằng cách thêm vào trên danh sách category/taxonomy 1 textbox tìm kiếm. Danh sách category/taxonomy sẽ được cập nhật liên tục mỗi khi bạn gõ vào textbox để tìm kiếm.

Đây là 1 plugin khá hữu dụng, tăng cường tính tiện lợi khi quản lý nội dung trong WordPress, nhất là đối với những website có 1 số lượng lớn category/taxonomy. Lúc đó danh sách category/taxonomy sẽ rất dài và bất tiện cho admin trong việc cập nhật nội dung website.

Textbox tìm kiếm Post Category Filter
Textbox tìm kiếm Post Category Filter
Kết quả tìm kiếm của Post Category Filter
Kết quả tìm kiếm của Post Category Filter

Trang chủ plugin: https://wordpress.org/plugins/admin-category-filter/

Chuyển file Word thành file PDF với Python

Module cần: comtypes

Code mẫu: 😀

 

Xử lý file excel chuyên nghiệp với các package của Python

Một số package của Python giúp xử lý nhiều task liên quan đến file excel

1/ openpyxl
Đây là 1 package khuyên dùng để đọc và ghi file Excel 2010 (.xlsx)
Tải về | Cách sử dụng | Bitbucket

2/ xlsxwriter
Một package khác cho việc xử lý dữ liệu excel, vẽ biểu đồ cho file Excel 2010 (.xlsx)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

3/ xlrd
Một package khác để đọc dữ liệu và format cho các file Excel version cũ (.xls)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

4/ xlwt
Sử dụng để ghi dữ liệu và format cho các file Excel version cũ (.xls)
Tải về | Cách sử dụng | Ví dụ | GitHub

5/ xlutils
Một package bao gồm nhiều tiện ích cho Excel (tổng hợp các chức năng của xlrd và xlwt)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

Convert file PDF với xtopdf

Xtopdf là 1 bộ tool hay 1 thư viện cho Python giúp tạo file PDF từ nhiều định dạng file khác.

Xtopdf hoạt động tốt với Python từ 2.2 trở lên, đã được test với các phiên bản Python 2.2.x -> 2.7.x, chưa thử nghiệm với Python 3 trở lên.

Trước khi sử dụng xtopdf thì phải cài sẵn package reportlab http://www.reportlab.com/

Còn đây là link tải toàn bộ toolkit xtopdf cho Python https://bitbucket.org/vasudevram/xtopdf/downloads