Cách sử dụng Matrix Items trong Netsuite để tạo item có nhiều variant

Vào List > Accounting > Items > New, màn hình sẽ hiện ra như sau. Sau đó bấm vào Matrix Item Assistant của Inventory Item

Tại Step 1, chúng ta nhập vào tên item tại phần Item Name/Number, chọn CODS Account và Asset Account (Nếu chưa có 2 account này bấm New để tạo mới). Sau đó bấm Next.

Tại Step 2, chúng ta sẽ tạo Item Property List (hay còn gọi là Variant), chúng ta có thể sử dụng list cũ bằng cách chọn Use An Existing List hay tạo mới bằng Create A New List. Ở đây tôi sẽ tạo mới.

Nhâp vào List Name và List Display Name (ví dụ “Size”), tiếp theo phần Property Value, chúng ta nhập những giá trị cho list đó, ở đây tôi nhập S, M, L, XL

Có thể bấm Save & Create Another để tạo list mới, hoặc có thể bấm Next để qua Step 3

Tại Step 3, phần Property Combinations, chúng ta sẽ kết hợp các Property khác nhau để có thể tạo ra tên mỗi Item ứng với mỗi Variant

Phần Insert Item Attribute chọn “Item Name/Number”. Phần Insert Matrix Option chọn “Size”

Tại phần value của các options, chọn những option nào muốn xuất hiện, ở đây tôi chọn S, M, L, XL. Sau đó bấm Next.

Tại Step 4, xuất hiện danh sách các items sau khi được tạo sau khi kết hợp tên item + tên variant. Đánh dấu check để chọn những item muốn được tạo. Sau cùng bấm Finish.

Đây là kết quả sau khi truy cập vào List > Accounting > Items. Mỗi item là 1 sản phẩm riêng biệt với ID khác nhau.

Phương pháp đơn giản giao dịch Bitcoin và vàng với 3 đường MA7, MA25, MA99 với khung thời gian dài

Sau một thời gian giao dịch crypto và học phân tích kỹ thuật, xem chart các kiểu thì tôi đã rút ra 1 phương pháp có thể xem là khá ổn dành cho những ai kiên trì và trade theo phương pháp ít rủi ro. Đối với Bitcoin thì tôi khuyên nên dùng chart khung thời gian 1w (1 tuần), và đối với vàng thì tôi khuyên nên dùng chart khung thời gian 1m (1 tháng)

Lý do tại sao tôi dùng khung thời gian lớn như vậy bởi vì, khung thời gian lớn bao giờ cũng cho xu hướng dài hạn chính xác hơn các khung thời gian nhỏ, khả năng bị nhiễu khá thấp. Còn tại sao lại chọn Bitcoin khung thời gian 1w mà lại chọn vàng khung thời gian 1m? Bởi vì vàng ổn định hơn Bitcoin nên cần xem khung thời gian lớn hơn sẽ dễ nhìn thấy xu hướng dài hạn hơn.

Dưới đây là chart 1w của Bitcoin và chart 1m của vàng

Phương pháp giao dịch của chúng ta ở đây là:

– Bật 3 đường MA7, MA25, MA99 lên chart.
– Khi đường MA7 cắt đường MA25 từ dưới lên thì nó báo hiệu giá sẽ tăng trong thời gian tới. Ngược lại khi đường MA7 cắt đường MA25 từ trên xuống thì nó báo hiệu giá sẽ giảm trong thời gian tới. Có thể mở lệnh buy/sell tại giao điểm của 2 đường này hoặc có thể buy/sell ở những vùng được đề cập dưới đây.
– Buy (long) ở những vùng nằm dưới cả 3 đường MA nói trên, đây là những vùng buy an toàn, khả năng thua lỗ sẽ rất thấp. Và ngược lại tại những vùng này là những vùng sell (short) rất rủi ro, sell ở đây khả năng thua lỗ sẽ rất cao.
– Sell (short) ở những vùng nằm trên cả 3 đường MA nói trên, đây là những vùng sell an toàn, khả năng thua lỗ sẽ rất thấp. Và ngược lại tại những vùng này là những vùng buy (long) rất rủi ro, buy ở đây khả năng thua lỗ sẽ rất cao.
– Nếu giá nằm lưng chừng ở giữa, tuyệt đối không giao dịch gì cả.
– Tiếp theo để đạt tối đa lợi nhuận gần phải để đòn bẩy margin ở mức an toàn và gồng lời càng lâu càng tốt.

Những điều cần thiết khi dùng phương pháp này:

– Cần phải rất kiên nhẫn, phải gọi là vô cùng kiên nhẫn để chờ đợi giá về đúng vùng vào lệnh. Bởi vì thời gian 1w và 1m thời gian chờ đợi sẽ rất lâu, đối với 1w bạn sẽ chờ theo tháng và đối với 1m bạn sẽ chờ theo năm.
– Nên sử dụng 1 tool nào đó để thông báo cho bạn biết khi đường MA7 cắt đường MA25, việc còn lại cũng bạn là đừng quá quan tâm tới chart và tin tức cho đến khi tool thông báo cho bạn biết.
– Và điều cuối cùng là như điều 1, phải VÔ CÙNG KIÊN NHẪN.