Cấu hình trang liên hệ trong Magento 2

Magento 2 mặc định tạo sẵn trang Liên hệ (Contact Us) để khách hàng của store có thể để lại feedback (phản hồi) hay liên lạc với chủ store 1 cách dễ dàng. Mặc định phần Liên hệ được đặt dưới footer của store như hình bên dưới

contact-us-in-footer

Để thay đổi nội dung của form contact (form liên hệ) bạn cần truy cập vào Admin Dashboard và đến Stores > Configuration > Contacts

stores-configuration-contacts

Bạn sẽ thấy các thông số như hình bên dưới

contact-us-options

Enable Contact Us: Chọn Yes nếu bạn muốn bật trang Liên hệ và No nếu bạn muốn tắt nó
Send Emails To: Điền vào email mà bạn muốn nhận phản hồi từ form liên hệ
Email Sender: Tên người gửi email
Email Template: Chọn mẫu giao diện cho email. Bạn có thể quản lý/tạo mới email template tại Marketing > Email Templates

marketing-email-templates

Sau cùng bấm Save Config để lưu lại toàn bộ thiếp lập đã được chỉnh sửa.

Cấu hình các thông số cơ bản trong Magento 2

Sau khi cài đặt thành công Magento 2, bạn cần thiết lập một số cấu hình cơ bản cho store của bạn.

Điều đầu tiên bạn cần làm là truy cập vào Admin Dashboard và tìm đến mục Stores > Configuration

stores-configuration

Tại đây, bạn chọn General bên menu trái để chỉnh các thông số như ảnh bên dưới

locale-options

Locale Options

Time Zone: Thiếp lập múi giờ cho store
Locale: Ngôn ngữ mặc định cho store
Weight Unit: Đơn vị cho khối lượng (có thể là lbs hay kg …)
First Day of Week: Ngày đầu tiên của tuần (thường là thứ 2) => thiếp lập lịch cho store
Weekend Days: Ngày nghỉ cho store (thường là thứ 7, chủ nhật)

store-information

Store Information

Store Name: Tên store, tên cửa hàng
Store Phone Number: Điện thoại của cửa hàng
Store Hours of Operation: Giờ mở cửa (giờ hoạt động) của cửa hàng
Country: Quốc gia mà cửa hàng hoạt động
Region/State: Vùng/Khu Vực/Bang mà cửa hàng hoạt động
ZIP/Postal Code: Mã bưu điện của cửa hàng
City: Thành phố của cửa hàng
Street Address: Địa chỉ chính xác của cửa hàng
VAT Number: Thuế VAT

Tạo trang đăng nhập đơn giản (basic authentication) cho 1 URL với .htaccess

Đôi lúc bạn cần bảo vệ 1 URL trên website của mình bằng 1 form đăng nhập đơn giản, hãy thêm đoạn code sau vào file .htaccess để Apache bắt buộc người dùng phải nhập username và password.

Trong đó <path-to-web-url> là đường dẫn URL trên website của bạn và <path-to-htpasswd-file> là đường dẫn đến file .htpasswd (lưu username và password) trên server của bạn.

Thanh toán credit card qua cổng Authorize.net bằng PHP

Thanh toán tiền 1 lần

Thanh toán subscription theo 1 khoảng thời gian định kỳ

Authorize.net PHP SDK bạn có thể tải về tại link sau Authorize.net PHP SDK

Hàm mã hóa và giải mã đơn giản bằng PHP

Hàm mã hóa:

Hàm giải mã:

 

Hiển thị trọng lượng của giỏ hàng trong Magento

Đoạn code nhỏ dưới đây giúp bạn lấy trọng lượng của giỏ hàng trong Magento

Thiết lập canh lề, kích thước mặc định cho hình ảnh trong WordPress

Mặc định khi sử dụng WordPress, khi chèn ảnh vào bài viết, ảnh sẽ được canh lề trái và kích thước của ảnh mặc định sẽ nhỏ hơn so với kích thước gốc. Khi bạn thay đổi cấu hình trong lúc soạn thảo, WordPress sẽ nhớ và thiết lập lại ở các lần tiếp theo.

Tuy nhiên nếu bạn muốn WordPress tự thiết lập ngay từ ban đầu ảnh canh giữa và kích thước ảnh là kích thước lớn bạn có thể thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng

Đoạn code update_option( ‘image_default_align’, ‘center’ ); bạn có thể thay center bằng left hoặc right nếu muốn ảnh canh trái hoặc canh phải.

Đoạn code update_option( ‘image_default_size’, ‘large’ ); bạn có thể thay large bằng thumbnail hoặc medium nếu muốn ảnh chèn vào bài viết có kích thước thu nhỏ hay trung bình

Tìm kiếm taxonomy dễ dàng trong admin với plugin Post Category Filter

Post Category Filter là 1 plugin WordPress giúp bạn lọc/tìm kiếm danh mục (category) hay nhóm phân loại (taxonomy) một cách dễ dàng – bằng cách thêm vào trên danh sách category/taxonomy 1 textbox tìm kiếm. Danh sách category/taxonomy sẽ được cập nhật liên tục mỗi khi bạn gõ vào textbox để tìm kiếm.

Đây là 1 plugin khá hữu dụng, tăng cường tính tiện lợi khi quản lý nội dung trong WordPress, nhất là đối với những website có 1 số lượng lớn category/taxonomy. Lúc đó danh sách category/taxonomy sẽ rất dài và bất tiện cho admin trong việc cập nhật nội dung website.

Textbox tìm kiếm Post Category Filter
Textbox tìm kiếm Post Category Filter
Kết quả tìm kiếm của Post Category Filter
Kết quả tìm kiếm của Post Category Filter

Trang chủ plugin: https://wordpress.org/plugins/admin-category-filter/