Chuyển file Word thành file PDF với Python

Module cần: comtypes

Code mẫu: 😀

 

Xử lý file excel chuyên nghiệp với các package của Python

Một số package của Python giúp xử lý nhiều task liên quan đến file excel

1/ openpyxl
Đây là 1 package khuyên dùng để đọc và ghi file Excel 2010 (.xlsx)
Tải về | Cách sử dụng | Bitbucket

2/ xlsxwriter
Một package khác cho việc xử lý dữ liệu excel, vẽ biểu đồ cho file Excel 2010 (.xlsx)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

3/ xlrd
Một package khác để đọc dữ liệu và format cho các file Excel version cũ (.xls)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

4/ xlwt
Sử dụng để ghi dữ liệu và format cho các file Excel version cũ (.xls)
Tải về | Cách sử dụng | Ví dụ | GitHub

5/ xlutils
Một package bao gồm nhiều tiện ích cho Excel (tổng hợp các chức năng của xlrd và xlwt)
Tải về | Cách sử dụng | GitHub

Convert file PDF với xtopdf

Xtopdf là 1 bộ tool hay 1 thư viện cho Python giúp tạo file PDF từ nhiều định dạng file khác.

Xtopdf hoạt động tốt với Python từ 2.2 trở lên, đã được test với các phiên bản Python 2.2.x -> 2.7.x, chưa thử nghiệm với Python 3 trở lên.

Trước khi sử dụng xtopdf thì phải cài sẵn package reportlab http://www.reportlab.com/

Còn đây là link tải toàn bộ toolkit xtopdf cho Python https://bitbucket.org/vasudevram/xtopdf/downloads